BVBA Keurslager Derycker
Torhoutsesteenweg 46,
8400 Oostende
BTW BE0716.938.678
Title Image

Algemene privacy voorwaarden

Keurslager Derycker

Algemene privacy voorwaarden

Geraak je niet tot aan onze slagerij ? maar wil je wel nog steeds kwaliteitsvolle producten in huis ?

Alle persoonsgegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. We doen dit enkel voor de door u gevraagde diensten en verwerking van uw aanvragen.

Online diensten

Wij verwerken persoonsgegevens op onze website voor de volgende diensten:

 • Nieuwsbrief: Onze nieuwsbrief werkt met een double opt-insysteem. Zo krijgt u enkele minuten na uw inschrijving een e-mail. Pas wanneer u in deze e-mail op de bevestigingslink klikt, wordt u opgenomen in de mailinglist en ontvangt u de volgende nieuwsbrief. Door deze inschrijving geeft u ons toestemming om u op de hoogte te houden van onze acties. Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de nieuwsbrief en niet voor andere doeleinden. We geven uw e-mailadres dus ook niet door aan derden. Natuurlijk kan u zich op elk ogenblik uitschrijven van onze nieuwsbrief. Als u uw inschrijving stopzet, wordt ook uw e-mailadres uit de databank met abonnees gewist.
 • Contactformulier: Meer informatie kan u vinden onder “Wat gebeurt als u contact opneemt met Keurslager Derycker?”

Op onze website verwijzen wij u voor een stuk verder naar de websites van onze contractanten. Om uw aanvragen te kunnen verwerken, wordt u doorverwezen naar de internetpagina’s van onze contractanten. In deze context geven wij in geen geval persoonsgebonden gegevens door. De gegevens die de contractant nodig heeft voor de verwerking van uw aanvraag geeft u zelf in op die site. De contractant wordt dan op de site en het impressum vermeld. Op de website van de contractant gelden zijn privacybeschermingsregels. Hou er dus rekening mee dat deze privacybeschermingsregeling enkel geldt voor onze website.

De gegevens die u invoert, worden versleuteld overgedragen. Dit beschermt de communicatie tussen u en onze webserver en helpt misbruik van gegevens (onrechtmatig verkrijgen) door derden te voorkomen. Voor de codering gebruiken wij SSL (Secure Socket Layer), een erkend en wijdverspreid systeem op internet, waar bijvoorbeeld ook banken of onlineshops gebruik van maken en waarvan de actuele versie veiligheid biedt.

Algemeen gebruik van cookies en local storage

Wij maken op onze website ook gebruik van zogenaamde “cookies” en gebruiken de lokale opslagcapaciteit van uw browser of “local storage” om u een maximaal gebruikscomfort te bieden.

Cookies zijn tekstbestanden die de browser op uw computer opslaat en die informatie over uw gebruik van onze website bevatten. Dankzij sommige cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren of downloaden wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Andere cookies gebruiken we dan weer om onze site klantvriendelijker te maken. Een aantal van deze cookies blijven permanent op uw computer staan tenzij u deze wist.

In de standaardinstelling aanvaardt uw browser cookies. Zo hoeft u dus geen speciale instelling te configureren om cookies op uw computer te kunnen opslaan.

Indien u de opslag van cookies wil deactiveren, vindt u meer informatie hieromtrent via de help-functie in de menubalk van uw browser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies het gebruik van de website kan beperken. Onze website kan echter ook probleemloos (maar wellicht met een paar beperkingen) gebruikt worden zonder local storage.

Meer informatie over onze cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functionaliteit en gebruiksgemak te bieden die u als gebruiker van onze website verdient. We onderscheiden volgende:

 • Cookies aanvaard (cookie: “cookies_consent”): wij houden een cookie bij wanneer u onze cookies aanvaardt. Zo moeten wij u die vraag niet opnieuw stellen tijdens uw bezoek. Deze cookie verloopt na uw sessie.
 • Contactformuliercookie (cookie: “PHPSESSID”): wanneer u het contactformulier gebruikt, worden gegevens van de ene pagina naar de andere doorgegeven via een cookie. Deze cookie verloopt na uw sessie.
 • Bannercookie (cookie: “advertising_pv”): wanneer u onze site bezoekt, is er een banner die verschijnt van rechts naar links (bv. voor een prijsvermindering). Deze cookie regelt het verschijnen van deze banner.
 • Delen op social media: om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de sociale-mediadiensten standaard gedeactiveerd. Enkel wanneer u deze functionaliteit gebruikt, kunnen er dus gegevens doorgegeven worden aan een derde partij. Meer informatie kan u vinden onder “Bijkomende informatie m.b.t. sociale netwerkknoppen.”.

We plaatsen deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan hiertegen bezwaar uitoefenen door de instellingen van uw browser te wijzigen of door uw cookies te verwijderen.

Analytische cookies

Op deze website wordt de webanalysetool Adobe Analytics gebruikt. Adobe Analytics gebruikt cookies (cookies: “s_cc”, “s_fid”, “s_sq”, “s_vi”) die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Uit deze gegevens kunnen, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen opgesteld worden. De door de cookies gegenereerde informatie wordt normaal gezien doorgegeven aan een server van Adobe in de VS en daar opgeslagen.

Aangezien we op deze website IP-anonimisering geactiveerd hebben, wordt door de door ons gekozen serverinstelling gegarandeerd, dat het IP-adres voor de geolocalisering geanonimiseerd wordt. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres door nullen vervangen. Voordat de door de cookie gegenereerde gegevens opgeslagen worden, wordt het IP-adres door individuele generische IP-adressen vervangen. Adobe zal die informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en voor de verdere dienstverlening in verband met website- en internetgebruik.

U kan de opslag van cookies via uw browsersinstellingen uitschakelen en zo ook het gebruik van Adobe Analytics verhinderen.

Opslag in een logfile

Daarnaast hebben wij ook nog een logbestand op onze server. Bij elke toegang tot onze website, dit wil zeggen bij elke opvraging of poging tot opvragen van gegevens van onze server, worden gegevens over deze opvraging in een protocol-gegevensbestand opgeslagen (Logfile).

 • IP-adres
 • Naam van de opgevraagde gegevens
 • Datum en uur van de opvraging
 • Omvang van de datatransmissie
 • Melding of de opvraging succesvol was
 • Melding waarom een opvraging eventueel niet geslaagd is
 • Besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
 • Beeldschermresolutie
 • Taal van de browser
 • Kleurdiepte
 • Browser-plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.)
 • Alsook de website van waar u ons consulteert.

De tot stand gekomen records worden om statistische reden in logfiles weggeschreven en na statistische verwerking terug verwijderd. Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden, enkel en alleen bij overtredingen van de wet behouden wij ons het recht voor om bepaalde records over te maken aan de bevoegde instanties om vervolging van rechtsinbreuken mogelijk te maken.

Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang om onze website-ervaring te optimaliseren.

Bijkomende informatie m.b.t. socialenetwerkknoppen

Wanneer u gebruik maakt van de socialenetwerkknoppen, worden er doorgaans al bij het oproepen van een pagina gegevens naar Google+, Facebook en Twitter doorgestuurd zonder dat de bezoeker van de pagina daarvoor zijn/haar expliciete toestemming heeft gegeven. Zo wordt onder andere naast het adres van de bezochte website ook een identificeringsteken doorgestuurd, waardoor een directe relatie tussen de bezoeker van de website en zijn profiel, bijvoorbeeld op Facebook, kan worden vastgesteld. Bovendien geven deze sociale-netwerkplatformen geen concrete informatie over de gegevens die worden overgedragen. Hier vindt u de respectievelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de aanbieders: Google+, Facebook en Twitter

Om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de socialemediadiensten standaard gedeactiveerd. Er worden dus geen gegevens aan derden doorgegeven zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Pas wanneer u de socialemediadiensten geactiveerd hebt en zo uw toestemming hebt gegeven voor communicatie met Google+, Facebook en Twitter, worden deze knoppen actief en wordt de verbinding met deze diensten tot stand gebracht.

Vervolgens kan u artikels aanbevelen via Google+, Facebook en Twitter. U kan in dit geval ook zien hoe vaak een andere gebruiker een bepaalde inhoud gedeeld heeft.

Wat gebeurt er wanneer je contact opneemt met keurslager Derycker ?

U kan steeds contact opnemen met ons in geval van vragen, klachten of bemerkingen. U kan dit via het online contactformulier. U kan ook via de winkel contact zoeken en het is mogelijk dat u hierbij een formulier invult samen met één van onze medewerkers (bv. voor een vraag over een product of een retour). Dit kan ook via post of telefoon gebeuren. Hierbij is het mogelijk dat wij zekere persoonsgegevens van u verwerken. Want om u verder te kunnen helpen, moeten we natuurlijk weten hoe we u kunnen contacteren en wat uw verhaal is. We verwerken deze gegevens natuurlijk enkel en alleen met het doel om u verder te kunnen helpen. Wij houden uw verhaal bij zodat u het niet opnieuw hoeft te vertellen en dit gedurende een periode van maximaal drie jaar. We verwerken ook bepaalde gegevens om misbruik te voorkomen. De grond van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang als uw leverancier van producten en diensten en de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent – bv. voor kwaliteitsproblemen.

De gegevens die u aan ons verstrekt binnen dit kader, worden in eerste instantie binnen onze onderneming, dit wil zeggen Keurslager Derycker, verwerkt. Om uw vraag vlug en vakkundig te kunnen beantwoorden doen wij, in geval van productaanvragen en klachten, beroep op de deskundigheid van onze regionale zetel, daar zij de slagerij exploiteren. Wij kunnen deze persoonsgegevens ook aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de afhandeling, inclusief aan leveranciers of de dienst na verkoop van leveranciers, bv. in het kader van onze kwaliteitsregeling. Het kan dus ook dat uw vragen door hen beantwoord worden.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

GEWOON LEKKER !

Wanneer u enkel genoegen neemt met het allerbeste, dan bent u bij Keurslager Derycker aan het juiste adres. Tafelen wordt een feest, want bij ons staat ù centraal en wij garanderen ù “kwaliteit elke dag opnieuw“! Uiteraard verheugen wij u persoonlijk te mogen ontvangen in Oostende! Intussen wensen wij u alvast veel culinair surfplezier!